Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná

Naše základní škola se nachází v samotném centru Karviné. Patří, co se týká počtu žáků, mezi největší ve městě. Naším cílem je vytvořit co nejlepší podmínky pro přípravu žáků na střední školu, proto se snažíme vybudovat školu vskutku moderní. Původně jsme si stanovili tři základní pilíře, jedná se o sport, cizí jazyky a informatiku. V minulém roce jsme pro naše žáky zřídili několik knihoven a tak vzniklo další zaměření a  to literatura.

Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace

Škola byla založena v roce 1971. Je zřízena jako sídlištní plně organizovaná škola, areál
rozdělen do pěti propojených pavilónových částí.
Součástí školy je školní družina a školní klub, školní jídelna.
Zaměřujeme se na environmentální výchovu, badminton, na prevenci sociálně patologických
jevů, na pomoc žákům s různými školními obtížemi.
V 1. třídách se vyučuje čtení genetickou metodou.

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

ZŠ Heyrovského 33 Olomouc je škola se zaměřením na výuku cizích jazyků a tělesné výchovy - specializace atletika, fotbal.

"Heyrák" je škola v pohybu a škola s výsledky! 

 

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola, 1.-9.ročník, školní družina, školní jídelna, široká nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů.

Základní škola, Želetice, okres Znojmo

 

Základní škola v Želeticích má dlouhou historii od roku 1938. V současnosti zde působí 10 pedagogů a vzdělává se kolem 100 dětí. Jsme tedy ústavem menším, zato školou rodinného typu. Snažíme se o to, aby se naši žáci stali lepšími lidmi!

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Základní škola je součástí školy s názvem Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2. V současné době má 18 tříd.

První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o.

Individuální přístup k žákům, moderní metody a formy výuky, kladná motivace, pozitivní vztahy, samostatnost a tvořivost, nízký počet žáků ve třídách, výuka anglického jazyka a informatiky od prvního ročníku, projekty, zahraniční jazykově poznávací zájezdy a školy v přírodě, projekty, zájmové kroužky, školní družina pro všechny žáky. 

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Jsme malá škola v osoblažském výběžku v příhraniční oblasti. Jsme úplná spádová škola pro několik obcí se všemi 9 ročníky, celkový počet žáků je 134. Naši výhodou je rodinná atmosféra a umístění v krásném přírodním prostředí. Naší prioritou je nejen kvalitní vzdělávání a výchova, ale také účelné vyplnění volného času našich žáků, které zajišťují především pedagogové školy širokou nabídkou zájmových útvarů. V současné době se snažíme o získání titulu Světová škola (zapojujeme globální rozvojové vzdělávání do našeho ŠVP) a Ekoškola.

1.kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o.

Jsme soukromá základní škola založena v roce 2014, nabízíme základní vzdělání v plnohodnotné, zdravé a bezpečné škole ve třídách s malým počtem žáčků a individuálním přístupem. Třídy máme do max. počtu 16 žáků. Tradiční formy a metody doplňujeme o metody alternativní s prvky Montessori, Walsdorfské školy, ap.

Jsme stabilní škola, od roku 1992 se věnujeme střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Nyní nabízíme 5 maturitních oborů v denní, dálkové a distanční formě.